Zaterdag en zondag 20 en 21 december - Openlucht theaterfestival Kerst in oud Kampen

Het leek er even op dat Kerst In Oud Kampen 2013 niet door zou gaan. Maar niets bleek minder waar: Op zaterdag 21 en zondag 22 december stond de historische binnenstad van Kampen weer helemaal in het teken van dit kerstevenement. Muziek, theater en historische inkijkjes.

KAMPEN/ZWOLLE – Ontwikkelingsmaatschappij BEMOG heeft zich opgeworpen als de redder van ‘Kerst in Oud Kampen’; het Zwolse bedrijf sponsort het festival dit jaar met het benodigde bedrag van 15.000 euro en heeft toegezegd op actieve wijze mee te willen werken aan een verdere professionalisering van het festival de komende jaren.

Lees verderBEMOG-directeur Stefan van Dijk werd zondagochtend geraakt door het bericht over het afgelasten van het festival vanwege financiële perikelen. ,,Ik verslikte me in m’n cappuccino toen ik het las in de krant’’, aldus Van Dijk. ,,En dat terwijl dit festival zoveel groeimogelijkheden heeft, we hebben veel respect voor alle vrijwilligers’’. De vastgoedontwikkelaar nam contact op met het bestuur van Kerst in Oud Kampen, en de afgelopen week zijn de sponsorcontracten ondertekend. Een hele opluchting voor KIOK-voorzitter Gerrie Kragt die ook verrast was door het aantal reacties dat uit de Kamper samenleving kwam op het afgelasten van het kerstfeestje in de binnenstad. ,,Hartverwarmend en ontroerend’’, aldus Kragt die graag wil benadrukken dat de zorgen nog niet over zijn. ,,Het gaat niet puur om het geld alleen, ook om de realisatie dat Kerst in Oud Kampen erg kwetsbaar is gebleken. Die gedachte is nu hopelijk ook geland bij zowel de gemeente als bij het ondernemersfonds. En dat er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor meerdere jaren’’. De veertiende editie van Kerst in Oud Kampen staat nu op de agenda voor zaterdag 21 en zondag 22 december. Met de vrij late beslissing om Kerst in Oud Kampen alsnog door te laten gaan is het nu wel zaaks voor de vele honderden vrijwilligers om hard aan de slag te gaan. ,,We moeten volop in de beugels’’, aldus Kragt.

Afgelopen donderdag, 12 september, is er spoedberaad geweest inzake het al dan niet doorgaan van Kerst in oud Kampen (KIOK) 2013. In dit beraad is besloten dat, zoals het er nu voorstaat, KIOK 2013 niet doorgaat. Reden: het niet rond krijgen van een sluitende begroting. Er is een tekort van zeker € 15.000,-. Een bedrag dat Ventura, de organisator van KIOK, niet zelf kan opbrengen.
 
Op vrijdag 13 september, om 13.00uur,  is de pers ingelicht en daardoor kan er direkt daarna danwel vanaf zaterdag 14 september (en de week daarna waarschijnlijk) artikelen in de media verschijnen over het niet doorgaan van het straatfestival Kerst in Oud Kampen 2013. Mogelijk zal ook TV Oost hieraan aandacht besteden. Voor het festival zijn de onkosten hoger dan de inkomsten. Besparen zou afbreuk betekenen aan de kwaliteit van het festival. Dit betreuren wij zeer. Als er op zeer korte termijn geen financiële oplossing komt, gaat Kerst in Oud Kampen definitief niet door. Voor de leerlingen van Ventura wordt dan naar een alternatief gezocht, zodat zij toch een podium krijgen in de winter.